Gmina Goworowo

dziś jest: 21 września 2023
Imieniny: Jonasza, Mateusza, Hipolita
     
Bezpłatne szczepienia przeciwko pneumokokom
środa, 20-09-2023, 14:17 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 11
Ministerstwo Cyfryzacji – internet szerokopasmowy

Więcej na: https://internet.gov.pl/

środa, 20-09-2023, 14:06 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 22
Zapraszamy na Treningi Piłkarskie !!!!!
środa, 20-09-2023, 08:45 | autor: GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 12
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie z certyfikatem „Szkół Przyjaciół Kopernika”

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie wraz z Filią w Szczawinie przystąpiła do programu „Szkoła Przyjaciół Kopernika”. Organizatorem tego ogólnopolskiego przedsięwzięcia było Centrum Badań Kopernikańskich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Szkoła Podstawowa nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatkowo podjęte działania miały sentymentalny wymiar, gdyż dokładnie 50 lat temu szkoła otrzymała imię wielkiego Polaka – Mikołaja Kopernika. Rok 1973 ogłoszony był wówczas w kraju Rokiem Kopernikowskim – w 500 rocznicę urodzin astronoma. Po 50 latach wraz ze znamienitym astronomem szkoła obchodziła okrągły jubileusz, a zdobyty certyfikat stał się doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy o wyjątkowym Patronie. Szkoła w Goworowie zawsze miała i ma ambicje równać do najlepszych, dlatego z dumą od lat stara się realizować maksymę wielkiego astronoma, zgodnie z którą „zadaniem wszystkich nauk szlachetnych jest odciągnąć człowieka od zła i prowadzić jego umysł ku większej doskonałości.”

wtorek, 19-09-2023, 22:47 | autor: Adam Dąbrowski SP Goworowo
Liczba odsłon: 28
Aktualizacja danych o działalności – wnioski o przyznanie płatności ramach Planu Strategicznego dla WPR 2023-2027

Zgodnie z przepisem art. 64 ust 2 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do 6 stycznia 2024 r. należy uzupełnić w aplikacji IRZplus w przypadku gatunku bydło, owce i kozy „opis systemu utrzymywania bydła, owiec i kóz w siedzibie stada” oraz w przypadku gatunku świnie „opis modelu produkcji oraz systemu utrzymywania świń w siedzibie stada”. ARiMR przypomina, że w przypadku składania wniosku o przyznanie płatności w ramach Planu Strategicznego dla WPR 20232027 uzupełnienie powyższych danych jest warunkiem niezbędnym do przyznania płatności.

poniedziałek, 18-09-2023, 14:17 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 15
Informacja KW z dnia 18 września o terminie losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
poniedziałek, 18-09-2023, 11:41 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 41
Ogłoszenie – Spis inwentaryzacyjny mienia komunalnego Żabin
poniedziałek, 18-09-2023, 09:15 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 13
Ogłoszenie – Spis inwentaryzacyjny mienia komunalnego PGR Brzeźno
poniedziałek, 18-09-2023, 09:15 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 11
Zaproszenie do składania ofert cenowych na zakup kruszyw wraz z załadunkiem na bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy Goworowo

Wójt Gminy Goworowo Pan Piotr Kosiorek zaprasza do składania ofert cenowych na zakup od Wykonawcy kruszyw wraz z załadunkiem na bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy Goworowo. Gmina Goworowo zamierza zakupić na ten cel 1 100 ton pospółki drogowej frakcji 0-31,5mm oraz 250 ton mieszanki kruszywa oraz kamienia łamanego frakcji 0-31,5 mm. Zamawiający wymaga, aby kruszywa posiadały odpowiednie właściwości do wykonywania nasypów drogowych (były spoiste i łatwo zagęszczające się), miały właściwości do samozagęszczania w trakcie normalnego użytkowania drogi, a także nie posiadały zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny. Kruszywa zostaną odebrane samochodem ciężarowym lub ciągnikiem z przyczepami przez pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie w terminie nie później niż do 30 listopada br. Zamawiający zastrzega, iż łączny zakres zamówienia w czasie trwania umowy może ulec zmniejszeniu bądź przesunięciu ilościowemu pomiędzy kruszywami w zależności od bieżących potrzeb (zakupione zostanie nie mniej niż 80% ilości zamawianych kruszyw), a Wykonawcy nie będzie przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenie. Rozliczenia finansowe w ramach zamówienia będą realizowane na podstawie faktycznej ilości zakupionego kruszywa. Termin płatności faktur – 14 dni Ofertę z podaniem nazwy i adresu podmiotu składającego ofertę oraz ceny netto za poszczególne frakcje kruszyw należy złożyć do dnia 19 września 2023 roku do godziny 15.00 w Urzędzie Gminy Goworowo bądź drogą mailową na adres m.radecki@goworowo.pl.

Treść zaproszenia w postaci pliku PDF.

piątek, 15-09-2023, 15:40 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 16
Dyskusja ważna dla eko systemu!
Porozmawiamy o projekcie, zrównoważonym rozwoju, celach do osiągnięcia.

20 września o godz. 11.00 w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance. (Lipianka 37, gm. Goworowo)

Zapraszamy i zachęcamy przedstawicieli stowarzyszeń, KGW, podmiotów ekonomii społecznej (spółdzielni socjalnych, spółek non profit) do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjno-promocyjnym projektu „EkoZmiana Mazowieckie PES na zielonej drodze”.
Porozmawiamy o strategiach, planach, możliwościach i propozycji samego projektu.
Zapraszamy do kontaktu i zapisów:
– Justyna Czaplicka 724-180-041
– Edyta Korczakowska 884-868-286
piątek, 15-09-2023, 15:23 | autor: GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 14
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011