Gmina Goworowo

dziś jest: 04 października 2023
Imieniny: Rozalii, Franciszka, Edwina
     
Ostrzeżenie meteorologiczne
wtorek, 03-10-2023, 14:25 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 6
Narodowe Czytanie 2023 „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej
Święto polskiej literatury — Narodowe Czytanie zorganizowaliśmy 15 września. Tegoroczna edycja była dla nas bardzo wyjątkowa z wielu powodów.

Za zgodą obecnych właścicieli państwa Marty i Henryka Runowskich nasze spotkanie mogło się odbyć w pałacu w Brzeźnie, który znajduje się na obszarze otoczonym parkiem, co sprawia, że jest to malownicze miejsce otoczone zielenią, o nastroju bardzo wyjątkowym i klimatycznym. Zostaliśmy zapoznani z historią powstania budowli, poznaliśmy jej los sprzed i po zmianach ustrojowych do chwili obecnej. Należy podkreślić, że obiekt jest wpisany do rejestru zabytków od roku 1959. Dzięki uprzejmości gospodarzy mogliśmy zwiedzić i podziwiać piękne wnętrze Pałacu.

wtorek, 03-10-2023, 10:08 | autor: Jacek Olewiecki GBP w Goworowie
Liczba odsłon: 48
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.14.2023.MR

Nazwa zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym:

„Odbiór i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Goworowo”

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

poniedziałek, 02-10-2023, 16:15 | autor: Marek Radecki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 12
Ważne szkolenie! Dla wszystkich!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”

zaprasza do udziału w szkoleniu pn.

“Rola pszczół i dzikich zapylaczy w środowisku”.

Szkolenie odbędzie się:

  • 17 października 2023 r.
  • w budynku Świetlicy  w Goworowie przy ul. Ostrołęckiej 31
  • od godz. 10:00 do 15:00.

  • Są to szkolenia pszczelarskie dla „zjadaczy miodu” o charakterze seminaryjnym, na których uczestnicy zapoznają się z rolą owadów w środowisku (pszczół i dzikich zapylaczy), ich znaczeniem dla gospodarki, zapoznają się z tajnikami życia pszczół, zasadami pracy w ulu, produktami pszczelimi takimi jak miody, pyłek, pierzga, propolis, nauczą się ich racjonalnego nabywania, bezpiecznego i optymalnego wykorzystywania.
  • Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić i przesłać elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się w linku 👇 Formularz zgłoszeniowywypełnij i prześlij.

Szkolenia są rezultatem współpracy Województwa Mazowieckiego, LGD “Zaścianek Mazowsza” oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie CAL przy współorganizacji szkoleń w ramach Mazowieckich Dobrych Praktyk Kulinarnych oraz Mazowieckich Dobrych Praktyk Pszczelarskich. Są to działania prowadzone przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego od 2019 roku w formie akcji szkoleniowo-edukacyjnej i upowszechnieniowej, przybliżające społeczności Mazowsza wiedzę z zakresu produktu lokalnego i tradycyjnego, zagrodowej produkcji wyrobów w oparciu o surowce uzyskiwane we własnych gospodarstwach, dobrych praktyk mleczarskich, zielarskich, piekarniczych, przetwórstwa owoców i warzyw, łańcuchów dystrybucji żywności, w tym żywności regionalnej i tradycyjnej. Odbiorcami działań są mieszkańcy obszarów wiejskich, w tym rolnicy ekologiczni, rolnicy prowadzący działalność agroturystyczną, koła gospodyń wiejskich, kluby, stowarzyszenia, uczniowie szkół, pracownicy administracji publicznej, doradztwa rolniczego i inni zainteresowani tematem.

poniedziałek, 02-10-2023, 12:31 | autor: GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 19
Postanowienie Komisarza Wyborczego

piątek, 29-09-2023, 13:47 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 18
Opłata za odpady – domek letniskowy

Przypominamy, iż 2 października mija termin opłaty za wywóz odpadów z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Stawka w 2023 roku wynosi 224,00 zł.

piątek, 29-09-2023, 13:42 | autor: Edyta Grzegorczyk U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 20
Wypożyczalnia sprzętu dla osób z niepełnosprawnością

Już od 4 września działa wypożyczalnia sprzętu dla osób z niepełnosprawnością. Można składać wnioski o wypożyczenie takich technologii jak urządzenia do sterowania komputerem za pomocą wzroku, oprogramowania wspierające komunikację alternatywną, powiększalniki, aparaty słuchowe, drukarki brajlowskie, notesy dla osób niewidomych, a także podnośniki, wózki, skutery.

„Osoby z niepełnosprawnością potrzebują jeszcze większego dostępu do technologii wspomagających, zwłaszcza zaś do wysoko zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Odpowiedzią na te potrzeby jest właśnie uruchomiona dzisiaj wypożyczalnia. Dzięki jej powstaniu osoby z niepełnosprawnością będą miały możliwość wystąpienia o wypożyczenie najnowocześniejszych rozwiązań wspierających i podnoszących niezależność, bez konieczności ponoszenia kosztów ich zakupu” – mówi Paweł Wdówik, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

„Wnioski można składać za pośrednictwem systemu SOW, podobnie jak w przypadku pozostałych programów i projektów realizowanych przez Fundusz. Gwarancją optymalnego doboru sprzętu do potrzeb osoby niepełnosprawnej jest możliwość konsultacji z doradcami, którzy pomogą wybrać odpowiednią technologię” – wyjaśnia prezes Zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz.

Kto może złożyć wniosek?

Każdy, kto:

  • ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności (czyli orzeczenie wydawane dzieciom do 16 roku życia) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
  • w ciągu 12 miesięcy przed dniem przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej nie otrzymał ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej technologii wspomagającej jak ta, którą chce wypożyczyć.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek powinien być złożony w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

  • W celu złożenia elektronicznego wniosku kliknij w link: https://sow.pfron.org.pl/
  • W celu uzyskania pomocy przy złożeniu wniosku lub otrzymania szerszych informacji skontaktuj się z najbliższym oddziałem CIDON

Po formalnym sprawdzeniu wniosków każda zainteresowana osoba będzie miała możliwość skorzystania z profesjonalnego doradztwa w zakresie wybranych technologii w jednym z 19 Ośrodków Wsparcia i Testów w całej Polsce. Następnie wniosek z już zatwierdzoną technologią będzie przekazywany do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS).

Chcesz sprawdzić stan realizacji wniosku

Więcej informacji znajdziesz na stronie wypozyczalnia.pfron.org.pl
Wypożyczalnia technologii wspomagających – sprawdź, jak z niej skorzystać (video)
Program pn. „Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością” (docx 32 KB)

 

 

piątek, 29-09-2023, 09:24 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 16
Transmisja – LXVI (66) Sesja Rady Gminy Goworowo – 28.09.2023r.
środa, 27-09-2023, 20:41 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 43
Szkolenia dla rolników
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego informują o serii 10 darmowych szkoleń dla rolników i inwestorów dotyczących funkcjonowania biogazowni rolniczych w Polsce.

Podstawowym celem projektu jest rozpowszechnienie rzetelnych informacji na temat funkcjonowania biogazowni rolniczych, przedstawienie zasad ich działania, aspektów prawnych, procedur administracyjnych oraz kosztów i okresu zwrotu inwestycji, a także możliwych źródeł finansowania tych instalacji.

Serdecznie zapraszamy.

Link do informacji o wydarzeniu na stronie KOWR: https://www.gov.pl/web/kowr/biogazownie-rolnicze-bezplatne-warsztaty

środa, 27-09-2023, 15:28 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 20
Informacja

UWAGA MIESZKAŃCY WSI:

Kruszewo, Jawory Stare, Jawory-Podmaście, Brzeźno

            W dniu dzisiejszym nie wszystkim mieszkańcom zostały zabrane odpady segregowane (żółty worek). Śmieci zostaną odebrane w dniu jutrzejszym.

 

Za niedogodności przepraszamy

środa, 27-09-2023, 14:57 | autor: Urszula Ropelewska-Plotzke U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 15
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011